SBR Stor.png

 

Weblink förlänger avtalet med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund i ytterligare 3 år!

 

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, förkortat SBR, är ett branschförbund för bildemonterare som

funnits sedan år 1961.

 

Weblink är sedan 3 år tillbaka exklusiv samarbetspartner med förbundet och levererar kundanpassade telefoni & kommunikationslösningar till stora delar av medlemsföretagen.

 

Vi tackar ödmjukast för det fortsatta förtroendet!